Azure Active Directory là gì?

Azure Active Directory (Azure AD) là dịch vụ quản lý truy cập và nhận dạng dựa trên đám mây của Microsoft, giúp cho đội ngũ nhân viên của bạn dễ dàng đăng nhập và truy cập tài nguyên trong:

  • Các tài nguyên bên ngoài, chẳng hạn như Microsoft Office 365, Azure portal và hàng ngàn ứng dụng SaaS khác.
  • Tài nguyên nội bộ, chẳng hạn như các ứng dụng trên mạng công ty và mạng nội bộ của bạn, cũng như bất kỳ ứng dụng đám mây nào do chính công ty của bạn tự phát triển.

Vậy đối tượng nào sẽ cần sử dụng Azure AD?

Azure AD được dành cho:

  • Quản trị viên IT: Nếu bạn là một quản trị viên IT, bạn có thể sử dụng Azure AD để kiểm soát quyền truy cập vào ứng dụng và tài nguyên ứng dụng của mình dựa trên yêu cầu kinh doanh của công ty bạn. Lấy ví dụ: bạn có thể sử dụng Azure AD để yêu cầu xác thực đa yếu tố (multi-factor authentication) khi truy cập vào những tài nguyên quan trọng của công ty. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng Azure AD để tự động hóa việc cung cấp người dùng giữa Windows Server AD hiện tại và các ứng dụng đám mây của bạn, bao gồm cả Office 365. Azure AD cũng sẽ cung cấp cho bạn những công cụ đầy mạnh mẽ để giúp tự động bảo vệ danh tính và thông tin người dùng, đồng thời đáp ứng được các yêu cầu quản trị truy cập của bạn. Bạn có thể đăng ký dùng thử Azure Active Directory Premium miễn phí 30 ngày ngay từ lúc này.
  • Nhà phát triển ứng dụng. Là nhà phát triển ứng dụng, bạn có thể sử dụng Azure AD như một cách tiếp cận dựa trên tiêu chuẩn để thêm cơ chế đăng nhập một lần (SSO) vào ứng dụng của mình, qua đó cho phép ứng dụng hoạt động với thông tin đăng nhập trước đó của người dùng. Azure AD cũng cung cấp các API có thể giúp bạn xây dựng trải nghiệm ứng dụng được cá nhân hóa bằng cách sử dụng những dữ liệu nguyên bản.
  • Những khách hàng đã mua Microsoft 365, Office 365, Azure hoặc Dynamics CRM Online. Nếu bạn là khách hàng đã mua những sản phẩm trên thì bạn đã và đang sử dụng Azure AD. Bạn có thể ngay lập tức bắt đầu quản lý quyền truy cập vào các ứng dụng đám mây đã được tích hợp của mình.

Azure AD license là gì?

Các dịch vụ kinh doanh trực tuyến của Microsoft như Office 365 hay Microsoft Azure đều yêu cầu Azure AD để đăng nhập và giúp bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Nếu bạn đăng ký bất kỳ dịch vụ nào của Microsoft thì bạn sẽ tự động nhận được Azure AD với quyền truy cập vào tất cả các tính năng miễn phí.

Để tăng cường hệ thống xử lý Azure AD của bạn, bạn có thể thêm vào những khả năng phải trả phí bằng cách nâng cấp lên license Azure Active Directory Premium P1 hoặc P2. Những giấy chứng nhận trả phí của Azure AD được xây dựng trên directory miễn phí hiện có của bạn, chúng cung cấp dịch vụ self-service , giám sát nâng cao, báo cáo bảo mật và truy cập an toàn cho những người dùng di động của bạn.

  • Azure Active Directory miễn phí. Cung cấp quản lý người dùng và các nhóm, đồng bộ hóa directory tại on-premise, báo cáo cơ bản, thay đổi mật khẩu self-service cho người dùng đám mây và cho phép truy cập một lần (SSO) trên Azure, Office 365 và nhiều ứng dụng SaaS phổ biến khác.
  • Azure Active Directory Premium P1. Ngoài các tính năng của bản miễn phí, P1 còn cho phép người dùng hybrid của bạn truy cập vào những tài nguyên cả trên on-premise và đám mây. Phiên bản này cũng hỗ trợ quản trị nâng cao, quản lý các nhóm self-service, Microsoft Identity Manager (bộ quản lý truy cập và nhận dạng tại chỗ) và khả năng ghi lại đám mây – tính năng cho phép đặt lại mật khẩu self-service cho những người dùng on-premise của bạn.

  • Azure Active Directory Premium P2. Ngoài các tính năng của bản miễn phí và bản P1, P2 còn cung cấp cho bạn tính năng Azure Active Directory Identity Protection để giúp cung cấp quyền truy cập có điều kiện dựa trên rủi ro cho các ứng dụng và dữ liệu quan trọng của công ty; và Privileged Identity Management để giúp tìm hiểu, khám phá và hạn chế quyền truy cập của họ vào tài nguyên và để cung cấp quyền truy cập kịp thời khi cần thiết.

  • License cho các tính năng “Pay as you go”. Bạn cũng có thể đăng ký những license cho các tính năng bổ sung, chẳng hạn như Active Directory Business-to-Customer (B2C). B2C có thể giúp bạn cung cấp các giải pháp quản lý truy cập và nhận dạng cho các ứng dụng hướng tới khách hàng của bạn.
Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.