Azure Blockchain là gì?

Azure Blockchain là một dịch vụ đem tới cho người dùng khả năng phát triển và vận hành các mạng blockchain trong Azure. Bằng cách cung cấp quyền kiểm soát hợp nhất cho cả việc quản lý cơ sở hạ tầng cũng như quản trị mạng blockchain. Tóm gọn lại, Azure Blockchain sẽ cung cấp […]

Phát triển các giải pháp blockchain một cách nhanh chóng và tránh được sự phức tạp

Sau lần đầu tiên nổi lên với tư cách là nền tảng cho giao thức Bitcoin, kể từ đó blockchain đã tiếp tục phát triển một cách mạnh mẽ và trở thành một phương pháp để số hóa các quy trình kinh doanh, khiến cho các quy trình này vượt ra khỏi ranh giới mà […]

Cải thiện trải nghiệm nhà phát triển cho bộ phát triển Azure Blockchain

Khi chuyển đổi kỹ thuật số mở rộng ra khỏi bức tường của một công ty và thành các quy trình được chia sẻ giữa các tổ chức, các doanh nghiệp đang tìm cách blockchain như một cách để chia sẻ dữ liệu và logic quy trình công việc. Mùa xuân này, chúng tôi đã […]