Azure Cache For Redis là gì?

Azure Cache for Redis là gì ?

Azure Cache for Redis được xây dựng dựa trên phần mềm Redis phổ biến. Redis được sử dụng như một cache để cải thiện hiệu năng và sự mở rộng của hệ thống mà thường phục thuộc lớn vào backend data-stores. Hiệu năng được cải thiện bởi việc sao chép tạm thời định kỳ dữ liệu đã truy cập tới một storage tốc độ cao đặt gần với ứng dụng. Với Azure Cache for Redis, storage tốc độ cao này được đặt trong RAM với Azure Cache for Redis thay thế cho việc load database từ Disk.

Azure Cache for Redis cũng có thể lưu trữ dữ liệu một dữ liệu có cấu trúc, không cấu trúc hoặc một message broker trên RAM. Hiệu năng ứng dụng được cải thiện bằng cách giảm độ trễ.

Azure Cache for Redis được quản lý bởi Microsoft, đặt trong Azure và có thể truy cập tới bất kỳ ứng dụng nào bên trong hoặc bên ngoài Azure.

Một số ưu điểm khi sử dụng Azure Cache for Redis

  • Dịch vụ quản lý đầy đủ

Một phiên bản được quản lý đầy đủ của máy chủ Redis nguồn mở phổ biến với một giải pháp bộ nhớ đệm chìa khóa trao tay. Tận dụng toàn bộ lợi ích của Redis mà không cần trở thành một chuyên gia trong việc triển khai và quản lý.

  • Hiệu năng cao

Azure Cache for Redis đạt được hiệu xuất thông lượng cao và độ trễ thấp bằng việc lưu trữ dữ liệu trong RAM thay thế cho Disk, có thể phục vụ nhu cầu đọc và ghi trong một nghìn giây, cung cấp các hoạt động bộ bộ nhớ đệm cực nhanh để mở rộng các lớp dữ liệu khi tải của ứng dụng tăng cao.

  • Độ tin cậy cao

Bản Standard và Premium bao gồm một cặp virtual machine chạy ở chế độ dự phòng đã được cấu hình đồng bộ dữ liệu để đảm bảo độ ổn định tối đa. Premium cache cũng có thể đồng bộ dữ liệu qua Azure region như là một phần của việc thực hiện Disaster-Recovery của ứng dụng.

  • Mở rộng mềm dẻo

Với 3 phiên bản khác nhau là Basic, Standard, Premium. Azure Cache for Redis phù hợp cho mọi nhu cầu của bạn, có thể bắt đầu sử dụng cache size nhỏ và có thể mở rộng tới cache size lớn hơn mà không phải gián đoạn dịch vụ.

  • Đảm bảo An ninh cho dữ liệu

Azure Cache for Redis hỗ trợ SSL chuẩn công nghiệp để đảm an toàn cho dữ liệu khi truyền và mã hóa dữ liệu được lưu trong Azure Storage. Premium cache có thể được đặt trong Azure Virtual Network nên có thể thực hiện cấu hình hạn chế định tuyến và truy cập.

  • Phù hợp với các giải pháp open source

Azure Cache for Redis là một backend được xây dựng bởi phần mềm open-souce Redis và hỗ trợ lưu trữ các cấu trúc dữ liệu như string, hash, list, set và sorted set

  1. Một số ứng dụng sử dụng Azure Cache for Redis
  • Data Cache

Azure Cache for Redis bổ sung hoàn hảo cho các dịch vụ Azure Database như là Cosmos DB. Nó cung cấp giải pháp tiết kiệm chi phí để mở rộng đọc và ghi của các lớp dữ liệu. Lưu trữ và chia sẻ kết quả thực hiện query database, session states, static contents.

  • Mở rộng Web App

Azure Cache for Redis cải thiện hiệu năng của ứng dụng bằng việc tăng khả năng responsive và cho phép tăng tải với tài nguyên tính toán thấp.

  • Messaging

Azure Cache for Redis hỗ trợ các chức năng publish và subscribe tiêu chuẩn. Nó là ý tưởng tốt cho việc định tuyến message thời gian thực và mở rộng các framework giao tiếp web.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.