Các giải pháp backup dữ liệu phổ biến

Backup ứng dụng và data on-premise lên cloud Tổng quan về giải pháp Back up data và application từ một hệ thống on-premise tới Azure sử dụng Azure Backup hoặc một giải pháp của partner. Các giải pháp này thường sử dụng một kết nối Internet từ bên ngoài đến Azure để kết nối đến […]

Dịch vụ Azure Backup là gì?

Dịch vụ Azure Backup sẽ sao lưu dữ liệu của bạn lên đám mây của Microsoft Azure. Bạn có thể sử dụng dịch vụ này để sao lưu các máy ảo cũng như khối lượng công việc tại on-premise. Tại sao lại sử dụng Azure Backup? Azure Backup mang tới cho bạn những lợi ích […]