Bảo mật tốt hơn với trải nghiệm kiểm soát truy cập nâng cao trong Azure Files

Chúng tôi đang giúp khách hàng dễ dàng nâng cấp và chuyển các ứng dụng của mình lên đám mây trong khi duy trì cùng một mô hình bảo mật được sử dụng tại chỗ với tính khả dụng chung của xác thực Azure Active Directory Domain Services (Azure AD DS) cho các tệp Azure. Bằng […]