Cái nhìn tổng quan về Azure Virtual Machine (Azure VM)

Azure Virtual Machine (Azure VM) là gì ? Azure VM là một dịch vụ cung cấp máy chủ ảo trên Azure, Azure VM cung cấp và mở rộng tài nguyên tính toán theo yêu cầu và giá được tính theo tài nguyên sử dụng. Azure VM giống như một máy chủ vật lý, người sử […]