Cải thiện trải nghiệm nhà phát triển cho bộ phát triển Azure Blockchain

Khi chuyển đổi kỹ thuật số mở rộng ra khỏi bức tường của một công ty và thành các quy trình được chia sẻ giữa các tổ chức, các doanh nghiệp đang tìm cách blockchain như một cách để chia sẻ dữ liệu và logic quy trình công việc. Mùa xuân này, chúng tôi đã […]