Tổng quan về Azure App Service

Azure App Service là một dịch vụ dựa trên HTTP để lưu trữ các ứng dụng web, API REST và mobile backends. Bạn có thể phát triển các ứng dụng bằng ngôn ngữ lập trình yêu thích của mình, chẳng hạn như .NET, .NET Core, Java, Ruby, Node.js, PHP hoặc Python. Các ứng dụng có thể chạy và mở rộng một cách dễ dàng trên cả 2 môi trường là Windows và Linux. Riêng với môi trường Linux, bạn có thể tìm hiểu rõ hơn về App Service trên Linux.

App Service không chỉ bổ sung sức mạnh của Microsoft Azure cho ứng dụng của bạn, chẳng hạn như bảo mật, cân bằng tải, tự động cân bằng và quản lý tự động, mà bạn còn có thể tận dụng các khả năng DevOps của nó chẳng hạn như triển khai liên tục từ Azure DevOps, GitHub, Docker Hub và các nguồn khác, hệ thống quản lý gói, môi trường dàn dựng, tên miền tùy chỉnh và chứng chỉ SSL.

Với Azure App Service, bạn sẽ chỉ phải chi trả cho lượng tài nguyên của Azure mà bạn sử dụng. Lượng tài nguyên Azure mà bạn sử dụng được xác định bởi gói App Service mà bạn lựa chọn để sử dụng cho ứng dụng của mình.

Tại sao lại sử dụng App Service?

Dưới đây là một số tính năng chính của Azure App Service:

  • Đa dạng về ngôn ngữ và khung phần mềm: App Service sở hữu dịch vụ hỗ trợ hạng nhất cho những ngôn ngữ như ASP.NET, ASP.NET Core, Java, Ruby, Node.js, PHP và cả Python.
  • Tối ưu hóa DevOps: Thiết lập Tích hợp và triển khai liên tục với Azure DevOps, GitHub, BitBucket, Docker Hub hay Azure Container Registry. Đẩy mạnh quá trình cập nhật thông qua môi trường thử nghiệm và dàn dựng. Quản lý ứng dụng của bạn trong Azure App Service bằng cách sử dụng Azure PowerShell hoặc giao diện dòng lệnh đa nền tảng (CLI).
  • Khả năng mở rộng quy mô trên phạm vi toàn cầu với tính khả dụng cao: Bạn có thể nâng cấp hệ thống mở rộng quy mô thủ công hoặc tự động. Lưu trữ ứng dụng của bạn ở bất cứ đâu trong cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu toàn cầu của Microsoft, đồng thời App Service SLA luôn hứa hẹn sẽ đem lại tính sẵn sàng cao.
  • Kết nối với nền tảng SaaS và dữ liệu on-premise: Lựa chọn từ hơn 50 connectors cho các hệ thống doanh nghiệp (như SAP), dịch vụ SaaS (như Salesforce) và dịch vụ internet (như Facebook). Truy cập dũ liệu on-premise bằng cách sử dụng Hybrid ConnectionAzure Virtual Networks.
  • Bảo mật và tuân thủ: App Service tuân thủ theo ISO, SOC và PCI. Xác thực người dùng bằng Azure Active Directory hoặc bằng cách đăng nhập các tài khoản xã hội (Google, Facebook, Twitter và Microsoft). Khởi tạo hạn chế địa chỉ IPdịch vụ quản lý nhận dạng.
  • Các mẫu ứng dụng: Bạn có thể thoải mái lựa chọn trong danh sách các mẫu ứng dụng vô cùng rộng rãi trong  Azure Marketplace, chẳng hạn như WordPress, Joomla và Drupal.
  • Tích hợp Visual Studio: Các công cụ chuyên dụng trong Visual Studio có khả năng hợp lý hóa công việc tạo, triển khai và gỡ lỗi.
  • API và các tính năng di động: App Service cung cấp cho khách hàng khả năng hỗ trợ turn-key CORS cho các kịch bản RESTful API và đơn giản hóa các kịch bản ứng dụng di động bằng cách khởi động tính năng xác thực, đồng bộ hóa dữ liệu ngoại tuyến, thông báo đẩy, v.v.

  • Mã máy chủ: Khởi chạy Code snippet hay ngôn ngữ tùy chỉnh theo nhu cầu mà không cần phải cung cấp hoặc quản lý cơ sở hạ tầng một cách rõ ràng và bạn chỉ cần chi trả cho lượng thời gian tính toán thực tế mà các đoạn mã của bạn sử dụng.

Bên cạnh App Service, Azure còn cung cấp các dịch vụ khác có thể được sử dụng để lưu trữ trang web và ứng dụng web. Đối với hầu hết các kịch bản thì App Service sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Còn đối với Microservice, bạn có thể xem xét qua Service Fabric. Nếu bạn cần kiểm soát nhiều hơn đối với các máy ảo mà mã của bạn chạy trên đó, hãy sử dụng Azure Virtual Machines.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.